STOWARZYSZENIE PASJONATÓW DAWNEJ TECHNIKI

Powstałe przy Muzeum Techniki Sośnicowice Stowarzyszenie ma na  celu stworzenie wspólnej płaszczyzny wśród osób różnych środowisk mających wspólną pasję, oraz osiągnięcia w ratowaniu zabytków techniki.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– Ratowanie i rewitalizację zabytków techniki w tym,starych maszyn,urządzeń,sprzętu,narzędzi,wyrobów,budowli technicznych itp.

– Odtwarzanie i rejestrację przebiegu dawnych procesów technicznych i technologicznych w rzemiośle oraz w przemyśle.

– Prowadzenie zajęć edukacyjno-poglądowych zanikłych lub zanikających technik i technologi.

– Odtwarzanie na żywo procesów rzemieślniczych lub przemysłowych (np.wytopu żelaza w dymarkach, kucia stali, produkcji drutu,gwoździ,narzędzi,zbroi,dawnych technik ciesielstwa itp.)

– Rozwijanie zainteresowania szczególnie wśród młodzieży historią dawnej jak i współczesnej techniki

Stowarzyszenie Pasjonatów Dawnej Techniki
ul. Raciborska 47
44-153 Sośnicowice
tel   48 601423474
e-mail:muzeumtechniki@interia.pl
Bank Spółdzielczy – 92 8460 0008 2001 0004 3179 0001
numer  KRS – 0000655617

No comments yet.

Dodaj komentarz