Archive by Author
100_4114

DYMARKA-SZYBOWY PIEC STYRYJSKI

Szybowy piec typu styryjskiego wybudowany na terenie Muzeum Techniki Sośnicowice będący  rekonstrukcją średniowiecznego pieca styryjskiego do wytopu żelaza.Piec z podwyższoną stałą częścią szybową do załadunku wsadu z otwartą częścią dolną i nadmuchem kuzienną dmuchawą promieniową.Proces wytopu przebiegający w tego typu piecach nosi  nazwę redukcji bezpośredniej.Redukcja w tym przypadku polega na stopniowym odtlenianiu tlenków żelaza zawartych […]

STOWARZYSZENIE PASJONATÓW DAWNEJ TECHNIKI

Powstałe przy Muzeum Techniki Sośnicowice Stowarzyszenie ma na  celu stworzenie wspólnej płaszczyzny wśród osób różnych środowisk mających wspólną pasję, oraz osiągnięcia w ratowaniu zabytków techniki. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: – Ratowanie i rewitalizację zabytków techniki w tym,starych maszyn,urządzeń,sprzętu,narzędzi,wyrobów,budowli technicznych itp. – Odtwarzanie i rejestrację przebiegu dawnych procesów technicznych i technologicznych w rzemiośle oraz w […]

MUZEUM SOŚNICOWICE-August Wilhelm Hegenscheidt

August Wilhelm Hegenscheidt 1823-1891 ,wybitny śląski przedsiębiorca,filantrop człowiek o wyjatkowej uczciwości i wrażliwości społecznej .Twórca pierwszej na Śląsku walcowni drutu,zwany ojcem chrzestnym  gliwickiego przemysłu. W roku  1857 założył w Gliwicach fabrykę gwoździ,łańcuchów i drutu.Jako pierwszy stosując najnowsze technologie opracował produkcję na skalę przemysłową gwoździ na zimno na gwoździarkach drutowych.Technika ta całkowicie zrewolucjonizowała rynek gwoździ, kutych […]

100_3879

ZAMKI DRZWIOWE – REKONSTRUKCJA – RENOWACJA-KONSERWACJA

Pracownia konserwatorska muzeum zajmuje się rekonstrukcją,renowacją oraz konserwacją starych zamków drzwiowych,okiennych skrzyniowych itp..Prace rekonstrukcyjno-renowacyjne prowadzone są przy wykorzystaniu starych technologi,dzieki czemu oddana zostaje wierność odtwarzanych zespołów i elementów.Prace te obejmują również okucia zamków w formie szyldów,uchwytów,wizjerów itp.            

PRACOWNIA KONSERWATORSKA

  Muzeum posiada własną pracownię konserwatorską umożliwiającą konserwację,renowację oraz rekonstrukcję eksponatów. Wyposażenie pracowni zapewnia bardzo szeroki zakres operacji techniczno- technologicznych koniecznych przy pracach konserwatorskich gwarantujących  najwyższą wierność  poddanych renowacji lub rekonstrukcji  elementów. Pracownia specjalizuje się w rekonstrukcji i renowacji starych zamków drzwiowych.                

O Muzeum w Sośnicowicach

Ciągły postęp w technologiach produkcyjnych pozwalający na doskonalenie i zwiększanie ilości wytwarzanych dóbr,przy bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami pracy i zmniejszających się kosztach ,jest jednym z najistotniejszych elementów kreujących model współczesnego rozwoju gospodarczego.Zakłada on stopniowe wygaszanie procesów i technik wytwórczych,których dalsza modernizacja ograniczona jest ich własnościami niepodlegającymi procesowym modyfikacjom.Prowadzi to do wyłączania z dalszego użytkowania całych […]