100_4114

DYMARKA-SZYBOWY PIEC STYRYJSKI

Szybowy piec typu styryjskiego wybudowany na terenie Muzeum Techniki Sośnicowice będący  rekonstrukcją średniowiecznego pieca styryjskiego do wytopu żelaza.Piec z podwyższoną stałą częścią szybową do załadunku wsadu z otwartą częścią dolną i nadmuchem kuzienną dmuchawą promieniową.Proces wytopu przebiegający w tego typu piecach nosi  nazwę redukcji bezpośredniej.Redukcja w tym przypadku polega na stopniowym odtlenianiu tlenków żelaza zawartych […]

STOWARZYSZENIE PASJONATÓW DAWNEJ TECHNIKI

Powstałe przy Muzeum Techniki Sośnicowice Stowarzyszenie ma na  celu stworzenie wspólnej płaszczyzny wśród osób różnych środowisk mających wspólną pasję, oraz osiągnięcia w ratowaniu zabytków techniki. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: – Ratowanie i rewitalizację zabytków techniki w tym,starych maszyn,urządzeń,sprzętu,narzędzi,wyrobów,budowli technicznych itp. – Odtwarzanie i rejestrację przebiegu dawnych procesów technicznych i technologicznych w rzemiośle oraz w […]

PRACOWNIA KONSERWATORSKA

  Muzeum posiada własną pracownię konserwatorską umożliwiającą konserwację,renowację oraz rekonstrukcję eksponatów. Wyposażenie pracowni zapewnia bardzo szeroki zakres operacji techniczno- technologicznych koniecznych przy pracach konserwatorskich gwarantujących  najwyższą wierność  poddanych renowacji lub rekonstrukcji  elementów. Pracownia specjalizuje się w rekonstrukcji i renowacji starych zamków drzwiowych.                

O Muzeum w Sośnicowicach

Ciągły postęp w technologiach produkcyjnych pozwalający na doskonalenie i zwiększanie ilości wytwarzanych dóbr,przy bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami pracy i zmniejszających się kosztach ,jest jednym z najistotniejszych elementów kreujących model współczesnego rozwoju gospodarczego.Zakłada on stopniowe wygaszanie procesów i technik wytwórczych,których dalsza modernizacja ograniczona jest ich własnościami niepodlegającymi procesowym modyfikacjom.Prowadzi to do wyłączania z dalszego użytkowania całych […]

IMAG0141

PYRLIK,ŻELOSKO,OLEJKA

Jedną z ekspozycji jest stary unikalny sprzęt, stanowiący wyposażenie dawnego górnika na Górnym Śląsku.Podstawowe narzędzia jak i sprzęt osobisty niezbędny do pracy w kopalni: -Pyrlik,,żelasko (żelosko),hełm skórzany,karbidka,olejka (schella) itp Najstarszy unikalny eksponat to kagankowa lampa olejowa tz. olejka z połowy  19  vieku zwana schellą,świcokiem lub kopciuchem  gdzie paliwem była mieszanka oleju rzepakowego i nafty lub […]

IMAG0117

Zabytkowa linia do produkcji pił

Jedną z  ekspozycji Muzeum Techniki jest unikalna linia do produkcji pił trakowych, ciesielskich oraz stolarskich z przełomu IX i XX wieku.             W skład ekspozycji wchodzą takie urządzenia jak: Ręczna prasa do wyrównywania i wycinania zębów Pilnikarka do ostrzenia zębów Urządzenie do rozwierania zębów pił taśmowych. Urządzenie do rozwierania zębów […]

ZAJĘCIA POGLĄDOWO EDUKACYJNE

Unikalne zabytkowe maszyny,urządzenia, narzędzia  oraz wyroby dawnego rzemiosła będące eksponatami Muzeum Techniki Sośnicowice pozwalają na poglądowo edukacyjną rekonstrukcję dawnych procesów wytwórczych technologi metali .Na bazie zgromadzonych zbiorów sprawnych technicznie dawnych maszyn i urządzeń prowadzone są zajęcia popularyzacji wiedzy o zanikłych lub zanikających profesjach i zawodach oraz unikalnych procesach technologicznych. Obejmują one wiedzę i umiejętności dawnych […]

MUZEUM SOŚNICOWICE-August Wilhelm Hegenscheidt

August Wilhelm Hegenscheidt 1823-1891 ,wybitny śląski przedsiębiorca,filantrop człowiek o wyjatkowej uczciwości i wrażliwości społecznej .Twórca pierwszej na Śląsku walcowni drutu,zwany ojcem chrzestnym  gliwickiego przemysłu. W roku  1857 założył w Gliwicach fabrykę gwoździ,łańcuchów i drutu.Jako pierwszy stosując najnowsze technologie opracował produkcję na skalę przemysłową gwoździ na zimno na gwoździarkach drutowych.Technika ta całkowicie zrewolucjonizowała rynek gwoździ, kutych […]

100_4076

ZAMKI DRZWIOWE – REKONSTRUKCJA – RENOWACJA-KONSERWACJA

Pracownia konserwatorska muzeum zajmuje się rekonstrukcją,renowacją oraz konserwacją starych zamków drzwiowych,okiennych skrzyniowych itp..Prace rekonstrukcyjno-renowacyjne prowadzone są przy wykorzystaniu starych technologi,dzieki czemu oddana zostaje wierność odtwarzanych zespołów i elementów.Prace te obejmują również okucia zamków w formie szyldów,uchwytów,wizjerów itp