Archive | Galerie RSS feed for this section
100_4114

DYMARKA-SZYBOWY PIEC STYRYJSKI

Szybowy piec typu styryjskiego wybudowany na terenie Muzeum Techniki Sośnicowice będący  rekonstrukcją średniowiecznego pieca styryjskiego do wytopu żelaza.Piec z podwyższoną stałą częścią szybową do załadunku wsadu z otwartą częścią dolną i nadmuchem kuzienną dmuchawą promieniową.Proces wytopu przebiegający w tego typu piecach nosi  nazwę redukcji bezpośredniej.Redukcja w tym przypadku polega na stopniowym odtlenianiu tlenków żelaza zawartych […]