100_4114

DYMARKA-SZYBOWY PIEC STYRYJSKI

Szybowy piec typu styryjskiego wybudowany na terenie Muzeum Techniki Sośnicowice będący  rekonstrukcją średniowiecznego pieca styryjskiego do wytopu żelaza.Piec z podwyższoną stałą częścią szybową do załadunku wsadu z otwartą częścią dolną i nadmuchem kuzienną dmuchawą promieniową.Proces wytopu przebiegający w tego typu piecach nosi  nazwę redukcji bezpośredniej.Redukcja w tym przypadku polega na stopniowym odtlenianiu tlenków żelaza zawartych w rudzie aż do uzyskania metalicznego żelaza.Reduktorem czyli czynnikiem absorbującym tlen jest tlenek węgla powstający przy spalaniu węgla drzewnego .Przez gardziel szybu podawane są na przemian warstwy drobno zmielonej rudy i węgla drzewnego.Ruda przechodząc przez strefy coraz wyższych temperatur ulega kolejnym etapom redukcji a zawarte  w rudzie tlenki żelaza stopniowo pozbywają się tlenu,by na poziomie otworów dmuchowych ostatecznie się od niego uwolnić i przejść do postaci metalicznej. W starożytnych dymarkach typu kotlinowego ze  względu na relatywnie niską temperaturę przebiegu procesu (1200-1300  C–teoretyczny punkt topienia żelaza wynosi 1540 C) otrzymywane w tym procesie żelazo posiadało postać ciastowatej,porowatej i zanieczyszczonej żużlem masy (łupy).Tak otrzymane w tej formie żelazo  poddane zostaje wielokrotnemu  przekuwaniu celem  usunięcia żużla i resztek węgla oraz zgrzania w jednolitą bryłę.  Kolejny etap to proces świeżenia, proces w którym w wysokiej temperaturze w piecu fryszerskim utlenione zostają    z żelaza nadmiar węgla oraz  siarka i fosfór .                                                                                                                                                                                        Szybowy piec typu styryjskiego ,podwyższony z intensywnym nadmuchem daje możliwość otrzymywania wyższych temperatur procesu wytopu  w zakresie temperatury topienia żelaza.Warunkiem  uzyskania jeszcze wyższej  temperatury jest wstępne podgrzanie wsadu piecowego oraz zastosowania podgrzewu powietrza nadmuchowego w nagrzewnicy.

 

 

 

 

No comments yet.

Dodaj komentarz