PRACOWNIA KONSERWATORSKA

  Muzeum posiada własną pracownię konserwatorską umożliwiającą konserwację,renowację oraz rekonstrukcję eksponatów. Wyposażenie pracowni zapewnia bardzo szeroki zakres operacji techniczno- technologicznych koniecznych przy pracach konserwatorskich gwarantujących  najwyższą wierność  poddanych renowacji lub rekonstrukcji  elementów. Pracownia specjalizuje się w rekonstrukcji i renowacji starych zamków drzwiowych.                

O Muzeum w Sośnicowicach

Ciągły postęp w technologiach produkcyjnych pozwalający na doskonalenie i zwiększanie ilości wytwarzanych dóbr,przy bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami pracy i zmniejszających się kosztach ,jest jednym z najistotniejszych elementów kreujących model współczesnego rozwoju gospodarczego.Zakłada on stopniowe wygaszanie procesów i technik wytwórczych,których dalsza modernizacja ograniczona jest ich własnościami niepodlegającymi procesowym modyfikacjom.Prowadzi to do wyłączania z dalszego użytkowania całych […]